Grupa XX
Spoljašnji uzroci obolevanja i umiranja (V01 - Y98)

Nezgode i nesreće (V01-X59)

Saobraćajni udesi (V01-V99)

Pešaci povređeni u saobraćajnim udesima (V01-V09)

V01   Pešak povređen udarom bicikla
V02   Pešak povređen udarom motornog vozila sa dva ili tri točka
V03   Pešak povređen udarom kola, dostavnog vozila ili kamiona
V04   Pešak povređen udarom teškog transportnog vozila ili autobusa
V05   Pešak povređen udarom voza ili vozila na železničkoj pruzi
V06   Pešak povređen udarom nekog drugog vozila bez motora
V09   Pešak povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Biciklista povređen u saobraćajnom udesu (V10-V19)

V10   Biciklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V11   Biciklista povređen u sudaru sa drugim biciklistom
V12   Biciklista povređen u sudaru sa motornim vozilom na dva ili tri točka
V13   Biciklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V14   Biciklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V15   Biciklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V16   Biciklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V17   Biciklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim objektom
V18   Biciklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V19   Biciklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Vozač motocikla povređen u saobraćajnom udesu (V20-V29)

V20   Motociklista povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V21   Motociklista povređen u sudaru sa biciklom
V22   Motociklista povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V23   Motociklista povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V24   Motociklista povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V25   Motociklista povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V26   Motociklista povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V27   Motociklista povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V28   Motociklista povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V29   Motociklista povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu (V30-V39)

V30   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V31   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa biciklom
V32   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V33   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V34   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V35   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V36   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V37   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V38   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V39   Putnik motornog vozila sa tri točka povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu (V40-V49)

V40   Putnik automobila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V41   Putnik automobila povređen u sudaru sa biciklistom
V42   Putnik automobila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V43   Putnik automobila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V44   Putnik automobila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V45   Putnik automobila povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V46   Putnik automobila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V47   Putnik automobila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V48   Putnik automobila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V49   Putnik automobila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Putnik u dostavnom vozilu ili kamionu povređen u saobraćajnom udesu (V50-V59)

V50   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V51   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa biciklom
V52   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V53   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V54   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V55   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V56   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V57   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V58   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V59   Putnik dostavnog vozila ili kamiona povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu (V60-V69)

V60   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V61   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa biciklom
V62   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V63   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V64   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V65   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V66   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V67   Putnik teškog transportnog vozila povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V68   Putnik teškog transportnog vozila povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V69   Putnik teškog transportnog vozila povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu (V70-V79)

V70   Putnik autobusa povređen u sudaru sa pešakom ili životinjom
V71   Putnik autobusa povređen u sudaru sa biciklom
V72   Putnik autobusa povređen u sudaru sa motornim vozilom sa dva ili tri točka
V73   Putnik autobusa povređen u sudaru sa automobilom, dostavnim vozilom ili kamionom
V74   Putnik autobusa povređen u sudaru sa teškim transportnim vozilom ili autobusom
V75   Putnik autobusa povređen u sudaru sa vozom ili vozilom na železničkoj pruzi
V76   Putnik autobusa povređen u sudaru sa drugim vozilom bez motora
V77   Putnik autobusa povređen u sudaru sa fiksiranim ili nepokretnim predmetom
V78   Putnik autobusa povređen u saobraćajnom udesu bez sudara
V79   Putnik autobusa povređen u drugim i neoznačenim saobraćajnim udesima

Drugi saobraćajni udesi na zemlji (V80-V89)

V80   Jahač životinje ili putnik koji se nalazi u vozilu koje vuče životinja povređen u saobraćajnom udesu
V81   Putnik voza ili vozila na železničkoj pruzi povređen u saobraćajnom udesu
V82   Putnik tramvaja povređen u saobraćajnom udesu
V83   Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u industrijskim postrojenjima povređen u saobraćajnom udesu
V84   Putnik specijalnog vozila koje se uglavnom koristi u poljoprivredi povređen u saobraćajnom udesu
V85   Putnik vozila specijalne konstrukcije povređen u saobraćajnom udesu
V86   Putnik specijalnog vozila za sve terene ili drugog motornog vozila namenjenog prvenstveno za korišćenje van puteva, povređen u saobraćajnom udesu
V87   Saobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
V88   Nesaobraćajni udes označenog tipa s tim što je način transporta žrtve nepoznat
V89   Udes motornog vozila ili vozila bez motora, tip vozila neoznačen

Udesi u vodenom saobraćaju (V90-V94)

V90   Udes plovila koji uzrokuje davljenje i potapanje
V91   Udes plovila koji uzrokuje drugu povredu
V92   Davljenje i potapanje vezano za transport na vodi bez udesa plovila
V93   Nezgoda na palubi plovila bez udesa plovila koja ne uzrokuje davljenje i potapanje
V94   Drugi i neoznačeni udesi pri transportu na vodi

Udesi u vazdušnom i svemirskom saobraćaju (V95-V97)

V95   Udes letelice sa motorom koji uzrokuje povredu putnika
V96   Udes letelice bez motora koji uzrokuje povredu putnika
V97   Drugi označeni udesi u vazdušnom saobraćaju

Drugi i neoznačeni saobraćajni udesi (V98-V99)

V98   Drugi označeni saobraćajni udesi
V99   Neoznačen saobraćajni udes

Drugi spoljašnji uzroci slučajnih povreda (W00-X59)

Padovi (W00-W19)

W00   Pad na istom nivou na ledu i snegu
W01   Pad na istom nivou zbog okliznuća, saplitanja i posrtanja
W02   Pad sa klizaljkama za led, skijama, koturaljkama ili daskom sa točkovima
W03   Drugi padovi na istom nivou uzrokovani sudarom sa drugom osobom ili guranjem od strane druge osobe
W04   Pad u toku nošenja ili pridržavanja od strane drugih osoba
W05   Pad iz invalidskih kolica
W06   Pad sa kreveta
W07   Pad sa stolice
W08   Pad sa druge vrste nameštaja
W09   Pad sa sprava na terenu za rekreaciju
W10   Pad na i sa stepeništa i stepenika
W11   Pad na i sa merdevina
W12   Pad na i sa građevinske skele
W13   Pad sa, iz ili kroz zgradu ili građevinu
W14   Pad sa drveta
W15   Pad sa litice
W16   Ronjenje ili skakanje u vodu koje je uzrokovalo neku drugu povredu, a ne davljenje ili potapanje
W17   Drugi padovi sa jednog nivoa na drugi
W18   Drugi padovi na istom nivou
W19   Pad, neoznačen

Izlaganje neživim mehaničkim silama (W20-W49)

W20   Udarac bačenim, ispaljenim ili padajućim predmetom
W21   Udaranje u sportski rekvizit ili udarac sportskog rekvizita
W22   Udaranje u druge predmete ili udarac drugih predmeta
W23   Uhvaćen, prignječen, zaglavljen ili uštinut u ili između objekata
W24   Kontakt sa uređajima za dizanje i prenošenje, neklasifikovan na drugom mestu
W25   Kontakt sa razbijenim staklom
W26   Kontakt sa nožem, mačem ili bodežom
W27   Kontakt sa ručnim alatom bez motora
W28   Kontakt sa motornom kosačicom trave
W29   Kontakt sa drugim motornim ručnim alatima i kućnim aparatima
W30   Kontakt sa poljoprivrednim mašinama
W31   Kontakt sa drugom i neoznačenom mašinom
W32   Opaljivanje iz revolvera
W33   Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja
W34   Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
W35   Eksplozija i pucanje bojlera
W36   Eksplozija i pucanje boce sa gasom
W37   Eksplozija i pucanje gume, cevi ili creva pod pritiskom
W38   Eksplozija i pucanje drugih označenih uređaja pod pritiskom
W39   Vatromet
W40   Eksplozija drugih sredstava
W41   Izlaganje mlazu visokog pritiska
W42   Izlaganje buci
W43   Izlaganje vibraciji
W44   Strano telo koje je ušlo ili prošlo kroz oko ili prirodni otvor
W45   Strano telo ili predmet koje je ušlo kroz kožu
W46   Kontakt sa hipodermalnom iglom
W49   Izlaganje drugim i neoznačenim neživim mehaničkim silama

Izlaganje živim mehaničkim silama (W50-W64)

W50   Udaranje, rušenje, udaranje nogom, savijanje, ujedanje ili grebanje od strane druge osobe
W51   Udaranje ili naletanje na drugu osobu
W52   Gnječenje, guranje, ili gaženje od gomile ili gomile ljudi u pokretu (ljudskog stampeda)
W53   Ujed pacova
W54   Ujed ili udar psa
W55   Ujed ili udar drugih sisara
W56   Kontakt sa morskim životinjama
W57   Ujed ili ubod neotrovnih insekata ili drugih neotrovnih artropoda
W58   Ujed ili udar krokodila ili aligatora
W59   Ujed ili zgnječenje od drugih reptila
W60   Kontakt sa trnjem i bodljama biljaka i oštrim lišćem
W64   Izlaganje drugim i neoznačenim živim mehaničkim silama

Zadesno davljenje i potapanje (W65-W74)

W65   Davljenje i potapanje u kadi za kupanje
W66   Davljenje i potapanje posle pada u kadu za kupanje
W67   Davljenje i potapanje u bazenu za plivanje
W68   Davljenje i potapanje posle pada u bazen za plivanje
W69   Davljenje i potapanje u vodi u prirodi
W70   Davljenje i potapanje posle pada u vodu u prirodi
W73   Drugo označeno davljenje i potapanje
W74   Neoznačeno davljenje i potapanje

Drugi udesi koji ugrožavaju disanje (W75-W84)

W75   Zadesno ugušenje i davljenje u krevetu
W76   Druga zadesna vešanja i davljenja
W77   Ugrožavanje disanja uzrokovano obrušavanjem, padanjem zemlje i drugih materija
W78   Udisanje sadržaja želuca
W79   Udisanje i gutanje hrane koja uzokuje začepljenost disajnih puteva
W80   Udisanje i gutanje drugih predmeta koji uzrokuju začepljenost disajnih puteva
W81   Zatvoren ili zaglavljen u okolini sa nedovoljno kiseonika
W83   Druga označena ugrožavanja disanja
W84   Neoznačeno ugrožavanje disanja

Izloženost električnoj struji, zračenju i previsokim temperaturama i pritiscima vazduha (W85-W99)

W85   Izlaganje vodovima za prenos električne energije
W86   Izlaganje drugim označenim električnim strujama
W87   Izlaganje neoznačenim električnim strujama
W88   Izlaganje jonizujućem zračenju
W89   Izlaganje za čoveka vidljivom i ultraljubičastom zračenju
W90   Izlaganje drugom nejonizujućem zračenju
W91   Izlaganje neoznačenom tipu zračenja
W92   Izlaganje prekomernoj toploti koju je prouzrokovao čovek
W93   Izlaganje prekomernoj hladnoći koju je uzrokovao čovek
W94   Izlaganje visokom i niskom vazdušnom pritisku i izmenama vazdušnog pritiska
W99   Izlaganje drugim i neoznačenim faktorima okoline koje je uzrokovao čovek

Izlaganje dimu, vatri i plamenu (X00-X09)

X00   Izloženost nekontrolisanom požaru u zgradi ili građevini
X01   Izlaganje nekontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine
X02   Izlaganje kontrolisanoj vatri u zgradi i građevini
X03   Izlaganje kontrolisanoj vatri, izvan zgrade ili građevine
X04   Izlaganje zapaljiivanju od jako zapaljivih materijala
X05   Izlaganje zapaljivanju ili pregrejavanju noćne odeće
X06   Izlaganje zapaljivanju i pregrejavanju druge odeće i opreme
X08   Izlaganje drugom označenom dimu, vatri i plamenu
X09   Izlaganje neoznačenom dimu, vatri i plamenu

Izlaganje toplim i vrelim materijalima (X10-X19)

X10   Kontakt sa vrelim pićima, hranom, mastima i uljima za kuvanje
X11   Kontakt sa vrelom vodom iz slavine
X12   Kontakt sa drugim vrelim tečnostima
X13   Kontakt sa parom i vrelim isparenjima
X14   Kontakt sa vrelim vazduhom i gasovima
X15   Kontakt sa vrelim uređajima u domaćinstvu
X16   Kontakt sa vrelim uređajima za zagrevanje, radijatorima i cevima
X17   Kontakt sa vrelim motorima, mašinama i alatom
X18   Kontakt sa drugim vrelim metalima
X19   Kontakt sa drugim i neoznačenim toplim i vrelim materijama

Kontakt sa otrovnim životinjama i biljkama (X20-X29)

X20   Kontakt sa otrovnim zmijama i gušterima
X21   Kontakt sa otrovnim paucima
X22   Kontakt sa škorpionima
X23   Kontakt sa stršljenima, osama i pčelama
X24   Kontakt sa stonogama i otrovnim gusenicama (tropskim)
X25   Kontakt sa drugim otrovnim artropodama
X26   Kontakt sa otrovnim morskim životinjama i biljkama
X27   Kontakt sa drugim označenim otrovnim životinjama
X28   Kontakt sa drugim označenim otrovnim biljkama
X29   Kontakt sa neoznačenom otrovnom životinjom ili biljkom

Izlaganje prirodnim silama (X30-X39)

X30   Izlaganje prekomernoj prirodnoj toploti
X31   Izlaganje prekomernoj hladnoći u prirodi
X32   Izlaganje sunčevoj svetlosti
X33   Žrtva munje
X34   Žrtva zemljotresa
X35   Žrtva vulkanske erupcije
X36   Žrtva lavine, klizanja zemljišta ili drugih kretanja zemlje
X37   Žrtva katastrofalne oluje
X38   Žrtva poplave
X39   Izlaganje drugim i neoznačenim prirodnim silama

Slučajna trovanja i izlaganja štetnim supstancama (X40-X49)

X40   Slučajno trovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima
X41   Slučajno trovanje ili izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
X42   Slučajno trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu
X43   Slučajno trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
X44   Slučajno trovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama
X45   Slučajno trovanje i izlaganje alkoholu
X46   Slučajno trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
X47   Slučajno trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X48   Slučajno trovanje i izlaganje pesticidima
X49   Slučajno trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama

Prekomeran fizički napor, putovanja i oskudice (X50-X57)

X50   Prekomeran napor i preterani ili ponavljani pokreti
X51   Putovanje i kretanje
X52   Produženo ostajanje u bestežinskim uslovima
X53   Nedostatak hrane
X54   Nedostatak vode
X57   Neoznačena oskudica

Slučajno izlaganje drugim i neoznačenim faktorima (X58-X59)

X58   Izlaganje drugim označenim faktorima
X59   Izlaganje neoznačenim faktorima

Namerno samopovređivanje (X60-X84)

X60   Namerno samotrovanje i izlaganje analgeticima, antipireticima i antireumaticima koji ne pripadaju opijatima
X61   Namerno samotrovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
X62   Namerno samotrovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu
X63   Namerno samotrovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem
X64   Namerno samotrovanje i izlaganje drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama
X65   Namerno samotrovanje i izlaganje alkoholu
X66   Namerno samotrovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama
X67   Namerno samotrovanje i izlaganje drugim gasovima i parama
X68   Namerno samotrovanje i izlaganje pesticidima
X69   Namerno samotrovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim materijama
X70   Namerno samopovređivanje vešanjem, davljenjem i gušenjem
X71   Namerno samopovređivanje davljenjem i potapanjem
X72   Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz revolvera
X73   Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz puške, karabina i većeg vatrenog oružja
X74   Namerno samopovređivanje opaljivanjem iz drugog i neoznačenog oružja
X75   Namerno samopovređivanje eksplozivnim materijalom
X76   Namerno samopovređivanje dimom, vatrom i plamenom
X77   Namerno samopovređivanje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima
X78   Namerno samopovređivanje oštrim predmetom
X79   Namerno samopovređivanje tupim predmetom
X80   Namerno samopovređivanje skakanjem sa visine
X81   Namerno samopovređivanje skakanjem ili leganjem ispred predmeta u pokretu
X82   Namerno samopovređivanje udarom motornog vozila
X83   Namerno samopovređivanje na druge označene načine
X84   Namerno samopovređivanje na neoznačene načine

Nasilje (X85-Y09)

X85   Nasilje lekovima, preparatima i biološkim supstancama
X86   Nasilje korozivnim supstancama
X87   Nasilje pesticidima
X88   Nasilje gasovima i parama
X89   Nasilje drugim označenim hemikalijama i štetnim materijama
X90   Nasilje neoznačenim hemikalijama ili štetnim materijama
X91   Nasilje vešanjem, davljenjem i ugušivanjem
X92   Nasilje davljenjem i potapanjem
X93   Nasilje pucanjem iz revolvera
X94   Nasilje pucanjem iz puške, karabina i drugog većeg vatrenog oružja
X95   Nasilje pucanjem iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja
X96   Nasilje eksplozivnim materijalom
X97   Nasilje dimom, vatrom i plamenom
X98   Nasilje vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima
X99   Nasilje oštrim predmetom
Y00   Napad tupim predmetom
Y01   Napad guranjem sa visine
Y02   Napad guranjem ili stavljanjem žrtve ispred predmeta u pokretu
Y03   Napad razbijanjem motornog vozila
Y04   Napad primenom telesne snage
Y05   Seksualni napad uz primenu telesne snage
Y06   Zanemarivanje i napuštanje
Y07   Druga zlostavljanja
Y08   Napad na druge označene načine
Y09   Napad na neoznačene načine

Događaj sa neodređenom namerom (Y10-Y34)

Y10   Trovanje i izlaganje neopioidnim analgeticima, antipireticima i antireumaticima, neutvrđene namere
Y11   Trovanje i izlaganje antiepilepticima, sedativima-hipnoticima, antiparkinsonicima i psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu, neutvrđene namere
Y12   Trovanje i izlaganje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima], neklasifikovano na drugom mestu, neutvrđene namere
Y13   Trovanje i izlaganje drugim lekovima koji deluju na autonomni nervni sistem, neutvrđene namere
Y14   Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama, neutvrđene namere
Y15   Trovanje i izlaganje alkoholu, neutvrđene namere
Y16   Trovanje i izlaganje organskim rastvaračima i halogenskim ugljovodonicima i njihovim parama, neutvrđene namere
Y17   Trovanje i izlaganje drugim gasovima i parama, neodređene namere
Y18   Trovanje i izlaganje pesticidima, neutvrđene namere
Y19   Trovanje i izlaganje drugim i neoznačenim hemikalijama i štetnim supstancama, neutvrđene namere
Y20   Vešanje, davljenje i gušenje, neodređene namere
Y21   Davljenje i potapanje, neodređene namere
Y22   Opaljivanje iz pištolja, neodređene namere
Y23   Opaljivanje iz puške, sačmare i većeg vatrenog oružja, neodređene namere
Y24   Opaljivanje iz drugog i neoznačenog vatrenog oružja, neodređene namere
Y25   Kontakt sa eksplozivnim materijalom, neodređene namere
Y26   Izlaganje dimu, vatri i plamenu, neodređene namere
Y27   Kontakt sa vodenom parom, vrelim parama i vrelim predmetima, neodređene namere
Y28   Kontakt sa oštrim predmetom, neodređene namere
Y29   Kontakt sa tupim predmetom, neodređene namere
Y30   Padanje, skakanje ili guranje sa visine, neodređene namere
Y31   Padanje, ležanje ili trčanje ispred ili prema predmetu koji je u pokretu, neodređene namere
Y32   Razbijanje motornog vozila, neodređene namere
Y33   Drugi označeni događaji, neodređene namere
Y34   Neoznačeni događaj, neodređene namere

Zakonske intervencije i ratne operacije (Y35-Y36)

Y35   Zakonska intervencija
Y36   Ratne operacije

Komplikacije medicinskog i hirurškog lečenja (Y40-Y84)

Lekovi, preparati i biološke supstance koje uzrokuju neželjene efekte pri terapijskoj primeni (Y40-Y59)

Y40   Antibiotici koji deluju na pojedine sisteme
Y41   Drugi antiinfektivni i antiparazitarni lekovi koji deluju na pojedine sisteme
Y42   Hormoni i njihove sintetičke zamene i antagonisti, neklasifikovani na drugom mestu
Y43   Sredstva koja deluju primarno sistemski
Y44   Sredstva koja primarno deluju na sastojke krvi
Y45   Analgetici, antipiretici i antiinflamatorni lekovi
Y46   Antiepileptici i antiparkisonični lekovi
Y47   Sedativi, hipnotici i anksiolitici
Y48   Anestetici i terapijski gasovi
Y49   Psihotropni lekovi, neklasifikovani na drugom mestu
Y50   Stimulatori centralnog nervnog sistema, neklasifikovani na drugom mestu
Y51   Lekovi koji primarno deluju na autonomni nervni sistem
Y52   Sredstva koja primarno deluju na kardiovaskularni sistem
Y53   Sredstva koja primarno deluju na gastrointestinalni sistem
Y54   Sredstva koja primarno deluju na ravnotežu vode i minerala i metabolizam mokraćne kiseline
Y55   Sredstva koja primarno deluju na glatke i skeletne mišiće i na respiratorni sistem
Y56   Lokalna sredstva koja primarno deluju na kožu i sluznicu i lekovi za lečenje oka, uha, grla, nosa i usta
Y57   Drugi i neoznačeni lekovi i medikamenti
Y58   Vakcine protiv bakterija
Y59   Druge i neoznačene vakcine i biološke supstance

Neželjeni događaji u toku hirurškog i medicinskog lečenja bolesnika (Y60-Y69)

Y60   Nenamerno uzrokovana posekotina, ubod, perforacija ili krvarenje u toku hirurškog i medicinskog lečenja
Y61   Strani predmet slučajno ostavljen u telu tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y62   Greška u postupku sterilizacije tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y63   Greška u doziranju tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y64   Kontaminirane medicinske ili biološke materije
Y65   Drugi neželjeni događaji tokom hirurškog i medicinskog lečenja
Y66   Nesprovođenje hirurškog i medicinskog lečenja
Y69   Neoznačen neželjeni događaj tokom hirurškog i medicinskog lečenja

Medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima u dijagnostičkoj i terapijskoj primeni (Y70-Y82)

Y70   Uređaji u anesteziologiji povezani sa neželjenim događajima
Y71   Uređaji u kardiovaskularnoj oblasti povezani sa neželjenim događajima
Y72   Uređaji u otorinolaringologiji povezani sa neželjenim događajima
Y73   Uređaji u gastroenterologiji i urologiji povezani sa neželjenim događajima
Y74   Uređaji za opštu bolničku i ličnu upotrebu povezani sa neželjenim događajima
Y75   Uređaji u neurologiji povezani sa neželjenim događajima
Y76   Uređaji u akušerstvu i ginekologiji povezani sa neželjenim događajima
Y77   Uređaji u oftalmologiji povezani sa neželjenim događajima
Y78   Uređaji u radiologiji povezani sa neželjenim događajima
Y79   Uređaji u ortopediji povezani sa neželjenim događajima
Y80   Uređaji u fizikalnoj medicini povezani sa neželjenim događajima
Y81   Uređaji u opštoj i plastičnoj hirurgiji povezani sa neželjenim događajima
Y82   Drugi i neoznačeni medicinski uređaji povezani sa neželjenim događajima

Hirurški i drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasnih komplikacija, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka (Y83-Y84)

Y83   Hirurški zahvat i drugi hirurški postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasne komplikacije, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka
Y84   Drugi medicinski postupci kao uzrok neželjene reakcije bolesnika, ili kasne komplikacije, bez navođenja neželjenog događaja za vreme postupka

Posledice spoljašnjih uzroka obolevanja i umiranja (Y85-Y89)

Y85   Posledice saobraćajnih udesa
Y86   Posledice drugih udesa
Y87   Posledice namernog samopovređivanja, nasilja i događaja neodređene namere
Y88   Posledice hirurškog i medicinskog lečenja kao spoljašnjeg uzroka
Y89   Posledice drugih spoljašnjih uzroka

Dopunski faktori povezani sa uzrocima obolevanja i umiranja klasifikovani na drugom mestu (Y90-Y98)

Y90   Podatak o prisustvu alkohola određen nivoom alkohola u krvi
Y91   Dokaz o prisustvu alkohola određen nivoom intoksikacije
Y95   Bolnički uslovi
Y96   Uslovi povezani sa radom
Y97   Uslovi povezani sa zagađenjem spoljašnje sredine
Y98   Uslovi povezani sa načinom života

 

Nazad na tabelu

Naslovna | Kontakt | Marketing | Uslovi korišćenja | Mapa sajta
Sadržaj ovog sajta služi isključivo u informativne svrhe i nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili propisanu medicinsku terapiju.
Copyright © 2017 - Sva prava zadržana - Simptomi & Lečenje

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi obezbedile bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost.
Koristeći naše stranice slažete se s korišćenjem kolačića. Saznajte više