• Naslovna
  • Bolesti
  • MKB-10
  • Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi, neklasifikovani na drugom mestu (R00 - R99)

Grupa XVIII
Simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski
nalazi, neklasifikovani na drugom mestu (R00 - R99)

Simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje (R00-R09)

R00   Poremećaji srčanog ritma
R01   Šumovi i drugi zvuci srca
R02   Gangrena, neklasifikovana na drugom mestu
R03   Nenormalan krvni pritisak, bez dijagnoze
R04   Krvarenje iz disajnih puteva
R05   Kašalj
R06   Smetnje disanja
R07   Bol u grlu i grudima
R09   Drugi simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje

Simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha (R10-R19)

R10   Bol u trbuhu i karlici
R11   Mučnina i povraćanje
R12   Gorušica
R13   Otežano gutanje
R14   Nadutost i slična stanja trbuha
R15   Nevoljno pražnjenje creva
R16   Uvećana jetra i uvećana slezina, neklasifikovane na drugom mestu
R17   Žutica nepoznatog porekla
R18   Tečnost u trbuhu
R19   Drugi simptomi i znaci sistema za varenje i trbuha

Simptomi i znaci kože i potkožnog tkiva (R20-R23)

R20   Poremećaj osetljivosti kože
R21   Koprivnjača i drugi osip kože
R22   Lokalizovana oteklina i masa kože i potkožnog tkiva
R23   Druge promene kože

Simptomi i znaci nervnog sistema i mišićno-koštanog sistema (R25-R29)

R25   Nenormalni nevoljni pokreti
R26   Nenormalnosti hoda i pokretljivosti
R27   Drugi poremećaji koordinacije
R29   Drugi simptomi i znaci nervnog i mišićno-koštanog sistema

Simptomi i znaci mokraćnog sistema (R30-R39)

R30   Bolno mokrenje
R31   Krvava mokraća, neoznačena
R32   Neoznačeno nezadržavanje mokraće
R33   Zadržavanje mokraće
R34   Nemogućnost mokrenja i umanjeno mokrenje
R35   Učestalo mokrenje
R36   Curenje iz mokraćovoda bešike
R39   Drugi simptomi i znaci mokraćnog sistema

Simptomi i znaci poimanja, čulnog opažanja, emocija i ponašanja (R40-R46)

R40   Pospanost, ošamućenost i besvesnost
R41   Drugi simptomi i znaci poimanja i svesnosti
R42   Nestabilnost i vrtoglavica
R43   Poremećaji čula mirisa i poremećaji čula ukusa
R44   Drugi opšti simptomi i znaci osećanja i opažanja
R45   Simptomi i znaci osećanja (emocija)
R46   Simptomi i znaci spoljašnjeg izgleda i ponašanja

Simptomi i znaci poremećaja govora i poremećaja glasa (R47-R49)

R47   Poremećaji govora, neklasifikovani na drugom mestu
R48   Poremećaji čitanja i drugi poremećaji raspoznavanja znakova, neklasifikovani na drugom mestu
R49   Poremećaji glasa

Opšti simptomi i znaci (R50-R69)

R50   Groznica drugog nepoznatog porekla
R51   Glavobolja
R52   Bol, neklasifikovan na drugom mestu
R53   Klonulost i umor
R54   Starost
R55   Padanje u nesvest i iznenadna nedovoljna funkcija mozga i srca
R56   Konvulzije, neklasifikovane na drugom mestu
R57   Šok, neklasifikovan na drugom mestu
R58   Krvarenje, neklasifikovano na drugom mestu
R59   Povećanje limfnih čvorova
R60   Edem, neklasifikovan na drugom mestu
R61   Prekomerno znojenje
R62   Usporen fiziološki razvoj
R63   Simptomi i znaci pri uzimanju hrane i tečnosti
R64   Izrazita mršavost
R65   Sindrom sistemskog inflamatornog (zapaljenskog) odgovora
R68   Drugi opšti simptomi i znaci
R69   Nepoznati i neoznačeni uzroci oboljevanja

Patološki nalazi krvi, bez dijagnoze (R70-R79)

R70   Akutna povećana sedimentacija eritrocita i poremećaji viskoznosti plazme krvi
R71   Poremećaji crvenih krvnih zrnaca
R72   Nenormalnost belih krvnih zrnaca, neklasifikovana na drugom mestu
R73   Povišen nivo šećera u krvi
R74   Nenormalan nivo enzima u serumu krvi
R75   Laboratorijski dokaz o prisustvu virusa humane imunodeficijencije (HIV)
R76   Druge nenormalni imunološki nalazi u serumu
R77   Drugi poremećaji belančevina u krvi
R78   Lekovi i druge supstance u krvi kojih normalno nema
R79   Drugi nenormalni hemijski nalazi krvi

Patološki nalazi mokraće, bez dijagnoze (R80-R82)

R80   Belančevine u mokraći
R81   Šećer u mokraći
R82   Drugi abnormalni nalaz mokraće

Patološki nalazi drugih telesnih tečnosti, supstanci i tkiva, bez dijagnoze (R83-R89)

R83   Nenormalna moždano-kičmena tečnost
R84   Nenormalni nalazi uzoraka disajnih organa i grudnog koša
R85   Nenormalni nalazi uzoraka organa za varenje i trbušne duplje
R86   Nenormalni nalazi uzoraka muških polnih organa
R87   Nenormalni nalazi uzoraka ženskih polnih organa
R89   Nenormalini nalazi uzoraka drugih organa, sistema i tkiva

Patološki nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze (R90-R94)

R90   Nenormalni nalazi kod dijagnostike centralnog nervnog sistema
R91   Nenormalni nalazi kod dijagnostike pluća
R92   Nenormalni nalazi kod dijagnostike dojke
R93   Nenormalni nalazi kod dijagnostike drugih struktura tela
R94   Poremećaji funkcija organa

Neoznačeni i nepoznati uzroci smrti (R95-R99)

R95   Iznenadna smrt odojčeta
R96   Druga iznenadna smrt nepoznatog uzroka
R98   Smrt bez svedoka
R99   Drugi nedovoljno definisani i neoznačeni uzroci smrti

 

Nazad na tabelu

Naslovna | Kontakt | Marketing | Uslovi korišćenja | Mapa sajta
Sadržaj ovog sajta služi isključivo u informativne svrhe i nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili propisanu medicinsku terapiju.
Copyright © 2017 - Sva prava zadržana - Simptomi & Lečenje

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi obezbedile bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost.
Koristeći naše stranice slažete se s korišćenjem kolačića. Saznajte više