Grupa XIX
Povrede, trovanja i ostale posledice spoljašnjih uzroka (S00 - T98)

Povrede glave (S00-S09)

S00   Površinska povreda glave
S01   Otvorena rana glave
S02   Prelom lobanje i prelom kostiju lica
S03   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza glave
S04   Povrede živaca lobanje
S05   Povreda oka i očne duplje
S06   Intrakranijalna [Unutarlobanjska] povreda
S07   Povrede glave uzrokovane zdrobljavanjem – kraš
S08   Traumatska amputacija dela glave
S09   Ostale i neoznačene povrede glave

Povrede vrata (S10-S19)

S10   Površinska povreda vrata
S11   Otvorena rana vrata
S12   Prelom vrata
S13   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza vrata
S14   Povreda živaca i kičmene moždine u nivou vrata
S15   Povreda krvnih sudova u nivou vrata
S16   Povreda mišića i tetive vrata
S17   Povreda vrata uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
S18   Traumatska amputacija u nivou vrata
S19   Druge i neoznačene povrede vrata

Povrede grudnog koša (S20-S29)

S20   Površinska povreda grudnog koša
S21   Otvorena rana grudnog koša
S22   Prelom rebra (rebara), grudne kosti i grudnog dela kičme
S23   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza grudnog koša
S24   Povrede živaca i kičmene moždine u nivou grudnog koša
S25   Povreda grudnih krvnih sudova
S26   Povreda srca
S27   Povrede drugih neoznačenih unutargrudnih organa
S28   Povreda grudnog koša uzrokovana zdrobljavanjem – kraš i traumatska amputacija dela grudnog koša
S29   Druge i neoznačene povrede grudnog koša

Povrede trbuha, krsta, slabinskog dela kičme i karlice (S30-S39)

S30   Površinska povreda trbuha, slabine i karlice
S31   Otvorena rana trbuha, slabine i karlice
S32   Prelom slabinskog dela kičme i karlice
S33   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza slabinskog dela kičme i karlice
S34   Povreda živaca i slabinskog dela kičmene moždine u nivou trbuha, slabina i karlice
S35   Povreda krvnih sudova u nivou trbuha, slabina i karlice
S36   Povreda organa trbuha
S37   Povreda mokraćnih organa i organa karlice
S38   Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš i traumatska amputacija dela trbuha, slabine i karlice
S39   Druge i neoznačene povrede trbuha, slabine i karlice

Povrede ramena i nadlaktice (S40-S49)

S40   Površinska povreda u predelu ramena i nadlaktice
S41   Otvorena rana u predelu ramena i nadlaktice
S42   Prelom u predelu ramena i nadlaktice
S43   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza ramenog pojasa
S44   Povreda živaca u predelu ramena i nadlaktice
S45   Povreda krvnih sudova u predelu ramena i nadlaktice
S46   Povrede mišića i tetive u predelu ramena i nadlaktice
S47   Povreda uzrokovana zdrobljavanjem u predelu ramena i nadlaktice
S48   Traumatska amputacija u predelu ramena i nadlaktice
S49   Druge neoznačene povrede u predelu ramena i nadlaktice

Povrede lakta i podlaktice (S50-S59)

S50   Površinska povreda podlaktice
S51   Otvorena rana podlaktice
S53   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza lakta
S54   Povreda živaca podlaktice
S55   Povreda krvnih sudova u predelu podlaktice
S56   Povreda mišića i tetive u predelu podlaktice
S57   Rana podlaktice uzrokovana zdrobljavanjem – kraš
S58   Traumatska amputacija podlaktice
S59   Druge neoznačene povrede podlaktice

Povrede ručja i šake (S60-S69)

S60   Površinska povreda ručja i šake
S61   Otvorena rana ručja i šake
S62   Prelom ručja i šake
S63   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu ručja i šake
S64   Povreda živaca ručja i šake
S65   Povreda krvnih sudova u predelu ručja i šake
S66   Povreda mišića i tetive u predelu ručja i šake
S67   Rana uzrokovana zdrobljavanjem – kraš ručja i šake
S68   Traumatska amputacija ručja i šake
S69   Druge i neoznačene povrede ručja i šake

Povrede kuka i povrede butine (S70-S79)

S70   Površinska povreda u predelu kuka i butine
S71   Otvorena rana u predelu kuka i butine
S72   Prelom butnjače
S73   Iščašenje, uganuće i istegnuće zgloba i veza kuka
S74   Povreda živaca u predelu kuka i butine
S75   Povreda krvnih sudova u predelu kuka i butine
S76   Povreda mišića i tetive u predelu kuka i butine
S77   Rana uzrokovana zdrobljavanjem – kraš kuka i butine
S78   Traumatska amputacija kuka i butine
S79   Druge neoznačene povrede kuka i butine

Povrede kolena i povrede potkolenice (S80-S89)

S80   Površinska povreda potkolenice
S81   Otvorena rana potkolenice
S82   Prelom potkolenice uključujući i predeo skočnog zgloba
S83   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza kolena
S84   Povreda živaca potkolenice
S85   Povreda krvnih sudova potkolenice
S86   Povreda mišića i tetive potkolenice
S87   Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš kolena i potkolenice
S88   Traumatska amputacija potkolenice
S89   Druge neoznačene povrede potkolenice

Povrede skočnog zgloba i stopala (S90-S99)

S90   Površinska povreda u predelu skočnog zgloba i stopala
S91   Otvorena rana u predelu skočnog zgloba i stopala
S92   Prelom stopala - izuzev predela skočnog zgloba
S93   Iščašenje, uganuće i istegnuće zglobova i veza u predelu skočnog zgloba i stopala
S94   Povreda živaca u predelu skočnog zgloba i stopala
S95   Povreda krvnih sudova u predelu skočnog zgloba i stopala
S96   Povreda mišića i tetive u predelu skočnog zgloba i stopala
S97   Povreda uzrokovana zdrobljavanjem – kraš u predelu skočnog zgloba i stopala
S98   Traumatska amputacija skočnog zgloba i stopala
S99   Druge neoznačene povrede u predelu skočnog zgloba i stopala

Povrede više delova tela (T00-T07)

T00   Površinske povrede u više predela tela
T01   Otvorena rana u više predela tela
T02   Prelomi u više predela tela
T03   Iščašenje, uganuće i istegnuće u više delova tela
T04   Povrede uzrokovane zdrobljavanjem – kraš u više predela tela
T05   Traumatska amputacija više predela tela
T06   Druge povreda više predela tela, neklasifikovane na drugom mestu
T07   Višestruke neoznače povrede

Povrede neoznačenog dela tela, trupa i udova (T08-T14)

T08   Prelom kičme, neoznačen
T09   Druge povrede kičme i trupa, neoznačene
T10   Prelom u neoznačenom predelu ruke
T11   Druge povrede u neoznačenom predelu ruke
T12   Prelom u neoznačenom predelu noge
T13   Druge povrede u neoznačenom predelu noge
T14   Povreda tela u neoznačenom predelu

Posledice ulaska stranog tela kroz prirodni otvor tela (T15-T19)

T15   Strano telo u spoljašnjem delu oka
T16   Strano telo u uvu
T17   Strano telo u sistemu za disanje
T18   Strano telo u sistemu za varenje
T19   Strano telo u mokraćno-polnom sistemu

Opekotine i razjedi (T20-T32)

Opekotine i razjedi površine tela, označene po lokalizaciji (T20-T25)

T20   Opekotina i razjed glave i vrata
T21   Opekotina i razjed trupa
T22   Opekotine i razjed ruke izuzev predela ručja i šake
T23   Opekotina i razjed ručja i šake
T24   Opekotina i razjed kuka i noge, izuzev predela skočnog zgloba i stopala
T25   Opekotina i razjed u predelu skočnog zgloba i stopala

Opekotine i razjedi oka i unutrašnjih organa (T26-T28)

T26   Opekotina i razjed oka i predela duplje oka
T27   Opekotina i razjed sistema za disanje
T28   Opekotina i razjed drugih unutrašnjih organa

Opekotine i razjedi u više neoznačenih predela tela (T29-T32)

T29   Opekotine i razjedi u više predela tela
T30   Opekotina i razjed tela u neoznačenom predelu
T31   Opekotine svrstane prema obimu zahvaćene telesne površine
T32   Razjedi svrstani prema obimu zahvaćene telesne površine

Promrzline (T33-T35)

T33   Površinska promrzlina
T34   Promrzlina sa nekrozom tkiva
T35   Promrzline više delova tela i neoznačene promrzline

Trovanje lekovima, preparatima i biološkim supstancama (T36-T50)

T36   Trovanje sistemskim antbioticima
T37   Trovanje drugim sistemskim antiinfektivnim i antiparazitarnim lekovima
T38   Trovanje hormonima i njihovim sintetičkim zamenama i antagonistima, neklasifikovano na drugom mestu
T39   Trovanje neopijatskim analgeticima, antipireticima i antireumaticima
T40   Trovanje narkoticima i psihodislepticima [halucinogenima]
T41   Trovanje anesteticima i gasovima upotrebljenim u svrhu lečenja
T42   Trovanje antiepilepticima, sedativno-hipnotičkim i antiparkinsonskim lekovima
T43   Trovanje psihotropnim lekovima, neklasifikovano na drugom mestu
T44   Trovanje lekovima koji prvenstveno deluju na autonomni nervni sistem
T45   Trovanje prvenstveno sistemskim i hematološkim sredstvima, neklasifikovano na drugom mestu
T46   Trovanje sredstvima koja prvenstveno utiču na sistem krvotoka
T47   Trovanje sredstvima koji prvenstveno deluju na želudačno-crevni sistem
T48   Trovanje sredstvima koja prvenstveno deluju na glatke mišiće i mišiće skeleta i sistem za disanje
T49   Trovanje lokalnim sredstvima koja deluju na kožu i sluznicu i trovanje oftalmološkim, otorinolaringološkim i stomatološkim lekovima
T50   Trovanje diureticima i drugim neoznačenim lekovima, preparatima i biološkim supstancama

Toksička dejstva supstanci uglavnom nemedicinskog porekla (T51-T65)

T51   Toksičko dejstvo alkohola
T52   Toksičko dejstvo organskih rastvarača
T53   Toksičko dejstvo halogenih derivata alifatičnih i aromatičnih ugljovodonika
T54   Toksičko dejstvo korozivnih supstanci
T55   Toksičko dejstvo sapuna i deterdženata
T56   Toksičko dejstvo metala
T57   Toksičko dejstvo drugih neorganskih supstanci
T58   Toksičko dejstvo ugljen-monoksida
T59   Toksičko dejstvo drugih gasova, dimova i para
T60   Toksičko dejstvo pesticida
T61   Toksičko dejstvo štetnih supstanci unetih kao hrana iz mora
T62   Otrovno dejstvo drugih štetnih supstanci unetih kao hrana
T63   Otrovno dejstvo kontakta sa otrovnim životinjama
T64   Otrovno dejstvo aflatotoksina i drugih mikotoksinskih zagađivača hrane
T65   Otrovno dejstvo drugih i neoznačenih supstanci

Druga i neoznačena dejstva spoljnih faktora (T66-T78)

T66   Neoznačena dejstva zračenja
T67   Dejstva toplote i svetlosti
T68   Rashlađenje tela
T69   Druga dejstva snižene temperature
T70   Dejstva povišenog pritiska vazduha i vode
T71   Gušenje
T73   Dejstva drugih lišavanja
T74   Sindrom lošeg postupanja
T75   Dejstva drugih spoljnih uzroka
T78   Nepovoljna dejstva, neklasifikovana na drugom mestu

Neke rane komplikacije povrede (T79-T79)

T79   Rane komplikacije posle povrede, neklasifikovane na drugom mestu

Komplikacije uzrokovane hirurškim i medicinskim zbrinjavanjem, neklasifikovane na drugom mestu (T80-T88)

T80   Komplikacije zbog infuzije, transfuzije i injekcije
T81   Komplikacije medicinskih intervencija, neklasifikovane na drugom mestu
T82   Komplikacije zbog ugradnje protetskih aparata, implantata i transplantata u srce i krvne sudove
T83   Komplikacije zbog mokraćno-polnih protetskih aparata, implantata i kalemova
T84   Komplikacije zbog položaja unutrašnjih ortopedskih protetskih aparata, implantata i kalemova
T85   Komplikacije zbog drugih unutrašnjih protetskih aparata, implantata i kalemova
T86   Otkazivanje i odbacivanje transplantiranih organa i tkiva
T87   Komplikacije svojstvene ponovnom spajanju i amputaciji
T88   Druge komplikacije hirurške i medicinske nege

Posledice povreda, trovanja i drugih dejstava spoljnih faktora (T90-T98)

T90   Posledice povreda glave
T91   Posledice povreda vrata i trupa
T92   Posledice povreda ruke
T93   Posledice povreda nogu
T94   Posledice povreda u više neoznačenih predela tela
T95   Posledice opekotina, razjeda i promrzline
T96   Posledice trovanja lekovima, preparatima i biološkim supstancama
T97   Posledice toksičkih dejstava uglavnom nemedicinskih supstanci
T98   Posledice drugih i neoznačenih dejstava spoljašnjih faktora

 

Nazad na tabelu

Naslovna | Kontakt | Marketing | Uslovi korišćenja | Mapa sajta
Sadržaj ovog sajta služi isključivo u informativne svrhe i nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili propisanu medicinsku terapiju.
Copyright © 2017 - Sva prava zadržana - Simptomi & Lečenje

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi obezbedile bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost.
Koristeći naše stranice slažete se s korišćenjem kolačića. Saznajte više