Grupa V
Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja (F00 - F99)

Organski i simptomatski duševni poremećaji (F00-F09)

F00*   Demencija u Alzheimerovoj bolesti (G30.-†)
F01   Vaskularna demencija
F02*   Demencija u drugim bolestima, klasifikovanim na drugom mestu
F03   Demencija, neoznačena
F04   Organski sindrom nesećanja, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
F05   Delirijum, neizazvan upotrebom alkohola i psihoaktivnih supstanci
F06   Drugi duševni poremećaji uzrokovani oštećenjem i disfunkcijom mozga i telesnom bolešću
F07   Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja uzrokovani bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga
F09   Organska ili simptomatska duševna bolest, neoznačena

Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom psihoaktivnih supstanci (F10-F19)

F10   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom alkohola
F11   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom opijata
F12   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kanabinoida
F13   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom hipnotika ili sedativa
F14   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom kokaina
F15   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom drugih stimulansa, uključujući kofein
F16   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom halucinogena
F17   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom duvana
F18   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom isparljivih rastvarača
F19   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani upotrebom više psihoaktivnih supstanci i drugih droga

Shizofrenija, shizotipski poremećaji i sumanuti poremećaji (F20-F29)

F20   Shizofrenija
F21   Poremećaj sličan shizofreniji
F22   Stalna sumanuta duševna oboljenja
F23   Akutna i prolazna duševna oboljenja
F24   Indukovano sumanuto duševno oboljenje
F25   Shizoafektivna duševna oboljenja
F28   Drugo neorgansko duševno oboljenje
F29   Neorgansko duševno oboljenje, neoznačeno

Poremećaji raspoloženja (afektivni poremećaji) (F30-F39)

F30   Manična epizoda
F31   Afektivno bipolarno duševno oboljenje
F32   Depresija-depresijsko duševno oboljenje
F33   Povratan depresijski poremećaj
F34   Stalni poremećaji raspoloženja (afekata)
F38   Drugi poremećaji raspoloženja (afekata)
F39   Poremećaj raspoloženja (afekta), neoznačen

Neurotski, stresogeni i telesno manifestni poremećaji (F40-F48)

F40   Fobijski anksiozni poremećaji
F41   Drugi anksiozni poremećaji
F42   Opsesijsko-prisilni poremećaj
F43   Reakcija na težak stres i poremećaj prilagođavanja
F44   Disocijativni (konverzivni) poremećaji
F45   Telesni psihogeni poremećaji
F48   Drugi neurotski poremećaji

Sindromi poremećenog ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i telesnim faktorima (F50-F59)

F50   Poremećaji ishrane
F51   Neorganski poremećaji spavanja
F52   Neorganski poremećaj u polnom odnosu
F53   Duševni poremećaji i poremećaji ponašanja udruženi sa babinjama, neklasifikovani na drugom mestu
F54   Psihološki faktori i faktori ponašanja povezani sa poremećajima ili bolestima klasifikovanim na drugom mestu
F55   Zloupotreba lekova bez uzrokovanja zavisnosti
F59   Sindromi ponašanja udruženi sa fiziološkim smetnjama i fizičkim faktorima, neoznačeni

Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih (F60-F69)

F60   Specifični poremećaji ličnosti
F61   Mešoviti i drugi poremećaji ličnosti
F62   Trajna promena ličnosti neorganskog porekla
F63   Poremećaji navika i impulsa
F64   Poremećaji polnog identiteta
F65   Poremećaji polne sklonosti
F66   Psihološki poremećaji i poremećaji ponašanja povezani sa polnim razvojem i orijentacijom
F68   Drugi poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odraslih
F69   Poremećaji ličnosti i poremećaji ponašanja odrasle osobe, neoznačeni

Duševna zaostalost (F70-F79)

F70   Laka duševna zaostalost
F71   Umerena duševna zaostalost
F72   Teška duševna zaostalost
F73   Duboka duševna zaostalost
F78   Druga duševna zaostalost
F79   Duševna zaostalost, neoznačena

Poremećaji razvoja psihe (F80-F89)

F80   Specifični poremećaji razvoja govora i jezika
F81   Specifični poremećaji razvoja sposobnosti za školovanje
F82   Specifičan poremećaj razvoja pokretljivosti
F83   Mešoviti specifični poremećaji razvoja
F84   Prožimajući poremećaji razvoja
F88   Drugi psihički poremećaji razvoja
F89   Poremećaj psihičkog razvoja, neoznačen

Poremećaji ponašanja i poremećaji emocija sa početkom u detinjstvu i adolescenciji (F90-F98)

F90   Hiperkinetički poremećaji
F91   Poremećaji ponašanja
F92   Mešoviti poremećaji ponašanja i emocija
F93   Poremećaj emocija sa početkom u detinjstvu
F94   Poremećaji socijalnog funkcionisanja nastali u detinjstvu i adolescenciji
F95   Tikovi – nevoljni pokreti mišića
F98   Drugi poremećaji emocija i poremećaji ponašanja nastali u detinjstvu i adolescenciji

Neoznačen duševni poremećaj (F99-F99)

F99   Duševni poremećaj

 

Nazad na tabelu

Naslovna | Kontakt | Marketing | Uslovi korišćenja | Mapa sajta
Sadržaj ovog sajta služi isključivo u informativne svrhe i nije zamena za profesionalni medicinski savet, dijagnozu ili propisanu medicinsku terapiju.
Copyright © 2017 - Sva prava zadržana - Simptomi & Lečenje

Ove stranice koriste tzv. kolačiće kako bi obezbedile bolje korisničko iskustvo i funkcionalnost.
Koristeći naše stranice slažete se s korišćenjem kolačića. Saznajte više